Ako zachrániť poškodený prápor a zachovať jeho posolstvo do budúcnosti?

Náležitá profesionálna starostlivosť môže práporu navrátiť nielen jeho pôvodné farby a lesk, ale tiež predĺžiť životnosť. Spôsobov, ako rokmi „zmorený“ prápor zachrániť, je pritom hneď niekoľko.
Ako zachrániť poškodený prápor a zachovať jeho posolstvo do budúcnosti?

Replika historického praporu SDH Novosedly

Základná konzervácia

Ide v podstate o najjemnejšie mechanické čistenie, kedy reštaurátorka prápor najprv očistí od drobných prachových častíc odsatím a štetčekom. Podľa rozsahu poškodení ďalej volí čistenie na suchej báze alebo deionizovanú vodu a vatové tampóny. Po tomto zásahu je prápor pripravený na svoj ďalší spoločenský život. 

Konzervácia s drobnými reštaurátorskými zásahmi

V prípade, že je na prápore na niekoľkých miestach porušená výšivka, uvoľnené nite alebo ľahko potrhaná látka, je potreba už väčších zásahov reštaurátora. Hlavným cieľom je opraviť všetky trhlinky a predovšetkým zamedziť poškodzovaniu práporu.

Reštaurovanie práporu

„Silne poškodený prápor prechádza našimi reštaurátorskými prácami v plnom rozsahu,“ uvádza Tomáš Pokorný z firmy Alerion. Dobra trvania reštaurácie práporu je vždy individuálna podľa stupňa poškodenia práporu. Výsledkom reštaurovania je súhrnná reštaurátorská správa, kde sú popísané prevedené reštaurátorské zásahy. Súčasťou tejto správy sú aj doporučenia týkajúce sa pravidel uchovávania, vystavenia a manipulácie s práporom. 

Výroba vernej repliky práporu

K výrobe vernej repliky práporu dochádza vo chvíli, kedy už pôvodný prápor nie je možné kvôli opotrebeniu používať alebo je po konzervácii doporučený na uloženie či vystavenie. Výroba novej repliky obvykle zaberie 2 – 3 mesiace intenzívnej práce. Potrebný čas ovplyvňuje predovšetkým zložitosť pôvodnej výšivky, dostupnosť pôvodných fotografií práporu či dokumentácie (niekedy je zachovaný pôvodný grafický návrh práporu), ale aj stav, v ktorom sa starý prápor nachádza. Najdôležitejšie je pri výrobe repliky práporu dokonalé prekreslenie motívov z historického práporu, aby nová replika vyzerala ako pôvodný prápor v dobe svojho vzniku. 

Věrná replika historického praporu SDH Novosedly

Historický prápor ako hlavný predpoklad a inšpirácia pre nový návrh práporu

Vedenie zboru, spolku či združenia sa môže rozhodnúť pre použitie vybraných nosných a zaujímavých prvkov, motívov, alebo len detailov z pôvodného historického práporu. Odborníci z firmy Alerion pomôžu navrhnúť a vytvoriť podobu repliky tak, aby reflektovala minulosť zboru, súčasnosť aj jeho ďalšie smerovanie, s rešpektom k histórii, tradíciám a miestnym reáliám.

Benefity Alerionu

  • Remeselná práca
  • Kvalitné materiály
  • Dlhoročná skúsenosť
  • Najdlhšia záruka
  • Odborná garancia
  • Starostlivosť o zákazníka