Kedy, kde a ako vyvesiť štátnu a obecnú/mestskú vlajku?

Slovenská štátna vlajka musí povinne viať na budovách úradov a inštitúcii v deň štátneho sviatku. Zákon hovorí, že vlajková výzdoba začína spravidla o 16:00 predchádzajúceho dňa a končí o 8:00 nasledujúceho dňa po dni štátneho sviatku. Okrem týchto sviatočných dní môže vlajka na budovách a stožiarov viať stále a nie je nutné ju sťahovať.
Kedy, kde a ako vyvesiť štátnu a obecnú/mestskú vlajku?

Prehľad štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a pamätných dní v SR.

Prehľad štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a pamätných dní v SR.

Viete, kde všade majú vlajky a znaky v obci a meste svoje miesto?

 • Budova obce/mesta (obecného alebo mestského úradu),
 • ďalšie budovy, nehnuteľnosti a zariadenia v majetku obce či mesta alebo nimi zriadené budovy,
 • základná a materská škola,
 • knižnica,
 • hasičská zbrojnica,
 • vlajkové stožiare na námestiach, pred budovami alebo na budovách,
 • stĺpy pouličného osvetlenia,
 • verejné priestranstvá a parky, pamätné miesta,
 • cintoríny,
 • vjazdy do obce a mesta,
 • pouličný orientačný systém,
 • pamätné dosky a pomníky,
 • obecné a mestské služobné automobily,
 • označenie dverí pri kanceláriách a miestnostiach,
 • nádoby komunálneho odpadu,
 • kryty kanalizačných otvorov,
 • tlačoviny, vizitky, korenšpodencia,
 • propagačné, reklamné a darčekové predmety.

Ako správne vyvesiť vlajky?

Poradíme Vám! Na obrázku vidíte správne miesto, orientáciu a poradie vlajok pri ich vyvesení a správne vyvesenie štátnej vlajky.

Ako správne vyvesiť vlajky?

Benefity Alerionu

 • Remeselná práca
 • Kvalitné materiály
 • Dlhoročná skúsenosť
 • Najdlhšia záruka
 • Odborná garancia
 • Starostlivosť o zákazníka