Kúzlo starodávnej výšivky

Na jeseň roku 2016 sa dostala do našej reštaurátorskej dielne obojstranná hasičská zástava SDH Ivaň. Klient požadoval základnú konzerváciu, fixáciu trhlín na najviac poškodených častiach podľa zaslaných fotografii a zaistenie vhodného uloženia zástavy.
Kúzlo starodávnej výšivky

Na prednej strane tejto historickej zástavy sú vyšité typické hasičské symboly, napríklad hasičská prilba, sekera, hadica a prúdnica. Toto všetko dopĺňajú vyšívané nápisy: „Sbor dobrovolných hasičů Ivaň 1902 – 1947“. Zadná strana patrí tradične postave svätého Floriána, ktorý je po okrajoch zdobený viacfarebnou výšivkou a nápismi:  „Bohu ku cti, vlasti k oslavě, bližnímu
k ochraně!“

Historická hasičská zástava SDH Ivaň stav pred reštaurovaním, averz

Historická hasičská zástava SDH Ivaň stav pred reštaurovaním, reverz

A ako sa pri reštaurovaní tejto historickej zástavy postupovalo? Najprv prebehla fotodokumentácia stavu historického práporu a popis poškodenia. Potom nasledovalo mechanické odstránenie povrchových nečistôt prostredníctvom jemného odsatia a štetca a povrchové čistenie zástavy Perlozou. Ďalej pani reštaurátorka prešla k oprave samotných trhlín. Všetky použité materiály, ktoré boli pri reštaurovaní zástavy použité, sú vhodné pre dlhodobé uloženie historických textílii.

Porovnanie stavu zástavy pred a po reštaurovaní, averz

Porovnanie stavu zástavy pred a po reštaurovaní, reverz

Pani reštaurátorka k tomu dodáva: „Procesu starnutia a chátrania všetkých takýchto zbierkových predmetov nie je možné zabrániť, je však možné tento proces čo najviac spomaliť. SDH Ivaň neodporúčam prápor po reštaurovaní používať k reprezentačným účelom inak, než je to stanovené v samotnej reštaurátorskej správe. Stav hodvábu je totiž veľmi kritický. K tomuto účelu je potrebné zaistiť optimálne podmienky uloženia a minimalizácia všetkých rizikových faktorov.“

Historická hasičská zástava SDH Ivaň stav po reštaurovaní, averz

Historická hasičská zástava SDH Ivaň stav po reštaurovaní, reverz

Alerion. Nedovoľte zubu času zničiť posolstvo vašej zástavy.

Benefity Alerionu

  • Remeselná práca
  • Kvalitné materiály
  • Dlhoročná skúsenosť
  • Najdlhšia záruka
  • Odborná garancia
  • Starostlivosť o zákazníka