Nahrádzame už neexistujúci odbor, aby zostalo zachované vzácne umenie tradičnej ručnej výšivky

Strážca tradície, nemý svedok histórie, rozprávač príbehov... Prápor odpradávna zhmotňoval idey a myšlienky určitej skupiny ľudí. Pod jeho žrďou sa bojovalo, slávilo ale i plakalo. Nie len spojitosť s dejinami našej zeme, ale i nevyčísliteľná umelecká hodnota práporov, to všetko z nich robí vzácne poklady aj pre budúce pokolenia. V Českej republike pritom existuje len malá hŕstka vyvolených a nadaných vyšívačiek, ktoré majstrovskú disciplínu vyšívania práporov ovládajú.
Nahrádzame už neexistujúci odbor, aby zostalo zachované vzácne umenie tradičnej ručnej výšivky

Prápory prežívajú stáročia práve vďaka precíznej a zručnej práci vyšívačiek, ktoré do nej prenášajú grafické motívy osobitým umeleckým stvárnením, ktoré je zrovnateľné s maliarskou tvorbou renesančných talianskych majstrov. Brnianska firma Alerion sa špecializuje na výrobu práporov, zástav a vlajok týmito starodávnymi remeselnými postupmi a svoje vyšívačky si stráži ako oko v hlave. Uchovanie tradície a aj pôvodnej podoby remesla sa stalo jej poslaním.

Sv. Krištof, detail umelecko-remeselnej výšivky na prápore ZZS KHK, skutočný rozmer cca 15 x 20 cm.„Každý prápor na zákazku od nás je dokonale vyrobený do posledného detailu a s najvyšším možným podielom ručnej práce. Používame najkvalitnejšie zamaty a špeciálne nite, vyšívačky prenášajú motívy predlohy na prápor ručne, ručne vedú aj ihlu s niťou, tieňujú a vytvárajú zložité motívy k dokonalosti. I preto môžu práce na prápore trvať niekoľko mesiacov, avšak vďaka dodržaniu presných pôvodných postupov krok po kroku je výsledné dielo k nerozoznaniu od maliarskeho plátna, ba skôr ho svojim nezameniteľným prejavom a efektom výšivky predstihne. Našim zákazníkom sa nebojíme poskytnúť, v obore inak nevídanú, 20 ročnú záruku,“ vysvetľuje tvorbu vzniku práporu Tomáš Pokorný, majiteľ heraldickej a umeleckej výrobnej firmy Alerion.

České Noterdamky uchovali remeslo ručnej výšivky pre ďalšie generácie

Tradícia ručnej výšivky, ktorú ovládajú skúsené vyšívačky firmy, je neodmysliteľne spojená s Kongregáciou školských sestier de Notre Dame (tzv. sestier Noterdamiek), ktoré začali v českých zemiach pôsobiť od polovice devätnásteho storočia. Hlavná činnosť tejto rehole s kláštornými dielňami v Javorníku (okres Jeseník) bola zameraná na školstvo, kde okrem vyučovania v škole viedli rádové sestry aj kurzy vyšívania. A práve vďaka nim sa v Českých zemiach zachovala unikátna tradícia ručnej výšivky, ktorú sa takmer zázrakom podarilo udržať aj napriek obore nepríliš prosperujúceho obdobia socializmu. Niekoľko posledných absolventiek tohto mimoriadne náročného ale krásneho remesla, tu ukončilo úspešne svoje vzdelanie v polovici 80. rokov 20. storočia. Niektoré z nich sa k svojmu poslaniu vrátili na konci deväťdesiatych rokov a pracujú v dielňach Alerionu dodnes. Tu toto remeslo po desiatkach rokov praxe vo výrobe slávnostných vyšívaných práporov, znakov, erbov a stúh, hrdo a s láskou predávajú ďalším generáciám mladých a talentovaných vyšívačiek, šablonierok a krajčírok.

Každodenná remeselná práca vo vyšívacích dielňach Alerionu. Aby sa dosiahol precízny výsledok, má všetko svoj vlastný postup a čas.Plná plošná výšivka kvetinového heraldického motívu. Precízne ručné kladenie stehov do napnutého podkladového zamatu u tohto motívu zaberie vyšívačke celý pracovný deň.

 

 

 

 

 

„Väčšina našich hlavných vyšívačiek má Výučný list umeleckej vyšívačky z 80. rokov minulého storočia práve z tejto kláštornej školy. Tieto dámy boli jedny z posledných, ktorým bolo umenie predané. A my sme stáli pred neľahkou úlohou túto tradíciu uchovať, pretože v súčasnej dobe žiadny podobný učebný odbor neexistuje,“ vysvetľuje majiteľ firmy Alerion Tomáš Pokorný. „Rozhodli sme sa preto založiť vlastný školiaci program a po novom už vyšívačky učíme sami.“

Rádové sestry pri ručnom vyšívaní v kláštornej dielni.

Intenzívna výučba vyšívačiek trvá celý rok

Práca v umelecko-remeselnej vyšívacej dielni je krásna, ale taktiež mimoriadne náročná a ako predpoklad je k nej treba nevyhnutnej miery učenlivosti a vytrvalosti. Výučba prebieha v remeselných dielňach firmy Alerion. „Novým adeptkám intenzívnou formou po dobu 12 mesiacov predávajú mnohoročné skúsenosti naše najlepšie vyšívačky. K tomuto kroku sme sa rozhodli, pretože nám chýbali vhodné uchádzačky pri stále sa zvyšujúcom sa dopyte po našej umelecko-remeselnej práci, a to nie len v Českej republike a na Slovensku ale i v zahraničí. Zároveň nemôžeme toto remeslo nechať vyhynúť.“

Pohľad do vyšívacích dielní Alerionu s ručnými vyšívacími strojmi. Umelecká vyšívačka vytvára vlastný motív ručným kladením stehov do podkladového saténu napnutého v bubienku. Detail ručnej výšivky, tzv. maľby ihlou, sv. Cyrila a Metoda na slávnostnom saténovom prápore jednoty Orel Boleradice.

 

 

 

 

 

 

Aké kritéria by mala spĺňať ideálna adeptka?

Podmienkou je mimoriadna zručnosť, učenlivosť, výtvarné nadanie, cit a samozrejme vytrvalosť. „Nejedná sa o ľahké povolanie, vyšívačka musí byť talentovaná a trpezlivá. Detailná práca je takmer meditatívnou činnosťou, kedy sa dlhé hodiny plno koncentruje na sústredenú tvorbu,“ vysvetľuje Tereza Kučerová, vedúca výroby Alerionu.

Slávnostný vyšívaný prápor DHZ Častkov.          Precízna výšivka práporu DHZ Častkov, pri ktorej bolo použitých niekoľko rôznych ručných vyšívacích techník.

 

 

 

 

„Niektoré konkurenčné podniky saz podobných dôvodov vydali cestou zjednodušovania grafických motívov, zmenšovania podielu ľudskej práce a náhradou časti práce automatizovanými vyšívacími strojmi. Tie u nás rozhodnete nenájdete. Náš prístup je úplne opačný. Chceme zachovať tradičnú umelecko-remeselnú výrobu v čo najčistejšej forme,“ dodáva Tomáš Pokorný. „Celý proces vzniku práporu je síce nákladnejší a trvá dlhší čas ale výsledok prekonáva akékoľvek očakávania a je nenapodobiteľný akýmkoľvek automatickým strojom.“

Maľba ihlou, výšivka sv. Floriána, skutočný rozmer cca 9 x 10 cm.

Finálna výšivka je dokonale plastická a realistická

Vyšívačky využívajú pokročilé vyšívacie techniky, ako sú napríklad maľba ihlou s rozpichom alebo bez rozpichu, plná plošná výšivka, výšivka retiazkovým stehom či štepovanie a krumplovanie. Samotné státisíce až milióny stehov vytvárajú pomocou špeciálnych ručných vyšívacích strojov, ako na moderných tak aj na viac než 100 rokov starých. „Vyšívačka vždy sama rozhoduje o kladení každého jednotlivého stehu svojimi zručnými pohybmi a ručným posunom bubienku, vrátane častého striedania farieb a vyšívacích hodvábnych nití, ktoré sú zárukou originality, umeleckej kvality a pôsobivosti vyšívaného motívu.“

Reverz sokolského vyšívaného práporu s ústredným symbolom sokola, tradičným heslom a rohovými lipovými ratolesťami.  Náročná vyšívacia technika tzv. maľby ihlou na sokolskom prápore, ktorá umožní verne a pôsobivo zachytiť všetky detaily z predlohy, detail výšivky o rozmere cca 15 x 20 cm.

 

 

 

 

Uchovanie dlhoročnej tradície vnímame ako poslanie

Vyšívané symboly sa vyrábajú podobne ako kroje, teda pre niekoľko nasledujúcich generácii. Vyjadrujú a nesú hodnoty a odkaz pre ďalšie pokolenie. „Klamať ich a grafické motívy zjednodušovať je ako uberať im na kráse. Nahrádzať lacným a menej trvanlivým zasa významne znižuje ich životnosť a pôsobnosť. Sme presvedčení, že náš prístup k práci je na našich výsledných dielach vidieť a rozdiel spozná na prvý pohľad i laik. Veríme, že práve preto sa na nás obracia stále viac nových zákazníkov, ktorí si prajú uchovať svoje poslanie a odkaz v krásnej forme pre ďalšie stovky rokov,“ uzatvára Tomáš Pokorný.

Vyšívacia dielňa v období prvej republiky so strojmi pre ručné vyšívanie.

Tajomná receptúra atramentu rotterdamských mníšok

Kláštor uchoval a preniesol tajomstvo ručnej výšivky do súčasnosti.Atrament, ktorým vyšívačky prenášajú kontúry motívov skrze ručne poprepichovanú šablónu na prápor, má tajnú receptúru s unikátnym zložením ingrediencii, ktorá sa dochovala vďaka stredovekým rádovým sestrám z jedného kláštora v Rotterdame. Ešte v 70. a 80. rokoch minulého storočia ju stihli tunajšie rádové sestry predať niekoľko málo učniciam, dnešným skúseným vyšívačkám Alerionu. I ony tajomstvo na výrobu nenahraditeľného farbiva bedlivo strážia. Práve s jeho pomocou môžu dokonale preniesť tenké kontúry na vlastný zamatový materiál práporu a to bez rozpíjania. Tajný návod na jeho výrobu raz predajú svojim nasledovníčkam, ktoré, rovnako ako ony, svoj život zasvätia umeleckej výšivke. Samotné zloženie nepozná ani majiteľ firmy a s úsmevom dodáva: „I vďaka tomu zostane návod na jeho výrobu v rukách tých najpovolanejších, ktoré vštepujú unikátnym produktom tú najväčšiu hodnotu.“ Nejde pritom o jediný strážený výrobný postup pri výrobe vyšívaných symbolov. Takýchto existuje celá rada, avšak k ich odhaleniu je potreba stať sa dôveryhodnou súčasťou výrobného týmu a nechať sa do ich znalostí postupne zasvätiť, rovnako ako tomu dochádzalo v minulosti, teda z generácie na generáciu.

Benefity Alerionu

  • Remeselná práca
  • Kvalitné materiály
  • Dlhoročná skúsenosť
  • Najdlhšia záruka
  • Odborná garancia
  • Starostlivosť o zákazníka