Rituály a ceremónie pri hasičských oslavách oživujú tradície a históriu

Hasičské oslavy, výročia a plesy sú dôležitou súčasťou kultúrneho života v obci. Jedným z najkrajších okamžikov býva vítanie nového hasičského práporu do života, ktorý sa vryje do sŕdc všetkých zúčastnených. Táto veľkolepá udalosť sa zapisuje do kroniky a stáva sa významným míľnikom v živote zboru. S touto oslavou je spojených mnoho tradícii a zvykov, ktoré krásu slávnostného dňa obohatia a naviažu tak na miestnu historickú kontinuitu.
Rituály a ceremónie pri hasičských oslavách oživujú tradície a históriu

Ako usporiadať oslavu, ktorej súčasťou bude žehnane a predstavenie hasičskej zástavy?  Na to neexistuje univerzálna odpoveď. Každá obec i jej história je jedinečná. Hasičský zbor tak môže naviazať na dôležité udalosti a okamžiky obce, uctiť si pamiatku významných rodákov, pri slávnostnom sprievode navštíviť významné miesta. Fantázii sa medze nekladú. Je krásne sledovať ako je každá takáto akcia odlišná a kopíruje kultúrnu rozmanitosť zeme,“ uvádza Tomáš Pokorný z umeleckej heraldicko-vexilologickej firmy Alerion, ktorá sa na výrobu práporov tradičnými postupmi špecializuje.  Pokiaľ by sme mali ale obciam poradiť v konkrétnych bodoch, môžeme vychádzať z nasledujúceho zoznamu.“ Čo by teda na vašej oslave výročia zboru spojené so žehnaním zástavy nemalo chýbať?

Naplánujte si program osláv

Na prvom mieste by ste si mali ujasniť program slávností. V akom poradí budú jednotlivé body prebiehať a kde oslavy začnú? Hlavnou náplňou by sa malo stať žehnanie práporu a samotný slávnostný sprievod. Mnoho obcí tento program dopĺňa ďalšími aktivitami – môžete usporiadať výstavu hasičskej techniky či dobových fotografii, predstaviť dynamické ukážky hasičského umenia, zapojiť do programu školu s vystúpením detského krúžku, položiť kameň novej hasičskej zbrojnice, usporiadať ochutnávku miestnych špecialít, vymyslieť doplnkové aktivity pre deti (maľovanie na tvár, skákací hrad), k hudbe a tanci zaistiť kapely z kraja, to všetko doplniť predajom občerstvenia a spomienkových predmetov k tejto významnej udalosti, ktoré si mnohí patrioti radi kúpia. „V Alerione vyrábame na zákazku pamätné medaile, odznaky do fazóny saka či stolné vlajočky, ktoré môžu mať podobu vernej kópie novej hasičskej zástavy a mnohé ďalšie predmety.“

Spomienkové predmety DHZSpomienkové predmety majú návštevníci osláv v obľube. SDH Heroltice si nechal k svojmu výročiu vyrobiť hrnčeky, sviečky a prepisky, ktoré zdobia znak obce doplnený hasičskými symbolmi.

Rituál žehnania zástavy ako stredobod osláv

Predanie, rozvinutie a predstavenie práporu prebieha na mieste stanovenom v programe – pred kostolom, kaplnkou, na verejnom priestranstve, v spoločenskej sále či na miestnom športovisku. Priestor by mal dostať rečník, ktorý vysvetlí význam práporu, zmysel jeho symboliky a možno i cestu, ktorá k jeho výrobe viedla. Súčasťou slávnostného prejavu predsedu zboru a významných hostí býva často aj poďakovanie darcom a sponzorom, ktorí prispeli na nové symboly alebo usporiadanie podujatia.

Žehnanie zástavy
V Němčicích nad Hanou slávil tento rok zbor dobrovoľných hasičov 140 rokov od svojho založenia. Príhovor a žehnanie zástavy prebehlo pred miestnym kostolom.

Žehnanie samotné musí vykonávať výlučne duchovná osoba – to znamená miestny alebo pozvaný diakon, kňaz, opát, kanonik a pod. (alebo priamo biskup či arcibiskup). Požehnanie zástavy má hlboký duchovný význam tzv. sviatosti – pri samotnom akte je cítiť vzácnosť okamžiku i neopakovateľnú atmosféru. A k čomu slúži žehnanie? Je to trvalo platný príhovor a modlitba za tých, ktorí pod dotyčnou zástavou žijú a pracujú. Príhovor k Bohu vyjadruje prosbu, aby tí, ktorých zástava symbolizuje a spojuje, chceli a vedeli, s Božou pomocou, chrániť a strážiť ľudské spoločenstvo, uchovávané profesijné a morálne hodnoty a aby sa dokázali pod zástavou skutočne a pravdivo zjednotiť. V neposlednom rade ide o prosbu o ochranu života a zdravia všetkých obyvateľov,“ vysvetľuje heraldik a vexilológ spoločnosti Alerion PhDr. Zdeněk Kubík.

Požehnanie je znamením toho, že si prítomní uvedomujú existenciu vyšších hodnôt, pre ktoré sú ochotní obetovať nie len svoj čas a sily ale v krajnom prípade i život. Žehnanie môže sprevádzať taktiež chvíľa ticha ako spomienka na všetkých zosnulých. Po slávnostnom požehnaní preberá zodpovednosť za prápor vlajkonosič – jeho voľba by mala prebehnúť pred samotnými oslavami. On bude zodpovednou osobou, ktorá prevezme starosť a starostlivosť a bude dohliadať na jeho náležité využitie pri ďalších slávnostiach a spoločenských udalostiach.

Významná osoba osláv – vlajkonosič
Významná osoba osláv – vlajkonosič SDH Slavonice predstavuje verejnosti krásnu novú zástavu, ktorú si zbor nechal vyhotoviť k 140. výročiu.

Vyvesenie zástavy v priebehu ceremoniálu

V priebehu obradu môže vlajkonosič umiestniť žrď so zástavou do podstavca. Nová vyšívaná hasičská zástava tak získa dôstojný vzhľad a vďaka efektívnemu preveseniu vynikne v celej svojej kráse. Všetky slávnostné vyšívané zástavy od firmy Alerion majú špeciálnu vnútornú výstuhu, ktorej samotný vývoj a privedenie k dokonalosti v praxi trvalo niekoľko rokov. Výstuha má zvláštny strih, je všívaná medzi dekoratívne vrstvy saténu či zamatu a zásadným spôsobom predlžuje životnosť symbolov i reprezentatívnosť ich vyvesenia,“ vysvetľuje majiteľ firmy.

Výber odolnej reprezentatívnej žrde a hlavice je samostatnou kapitolou. Hlavica žrdi môže byť vyrezávaná, vo svetlom aj tmavom prevedení, alebo môžete zvoliť kovový variant. Najčastejšími motívmi hlavice na hrote žrdi býva český lev, moravská alebo sliezska orlica, národný lipový list alebo listy, prípadne heraldická ľalia, hasičská prilba alebo iný hasičský námet. Pri voľbe hlavice môžete vychádzať rovnako aj zo znaku obce a zvoliť tak jeden zo symbolov (figúr) v ňom vyobrazených.

Hlavica žrdi - hasičská prilba

Čo ozdobí reprezentatívnu žrď zástavy? Hlavica môže zobrazovať rôzne námety. Tu je ukážka klasického hasičského symbolu – hasičskej prilby.

Rituál pripevňovania pamätných stúh

Ďalším krásnym aktom, ktorý prebieha po požehnaní zástavy, je zavesenie slávnostných vyšívaných stúh s pamätným nápisom. Tie svojim textom už navždy zaznamenajú tento výnimočný deň do  histórie zboru, rovnako tak si môžete dať vyrobiť stuhy čestné či ďakovné. Touto upomienkou vzdáte úctu sponzorom a darcom, ktorí sa na tvorbe zástavy podieľali. Ceremóniu pripravte spoločne s vašim žehnajúcim duchovným, stuhy potom obvykle pripínajú významní predstavitelia z obce a z radov pozvaných hostí. Stuhy vyrábame najčastejšie zo saténu alebo zamatu, teda podľa materiálu, z ktorého je vyrobená slávnostná zástava. V ponuke máme stuhu hrazdičkovú, stuhu s mašľou či stuhu rovnú. V prípade saténu  môže byť text nie len vyšívaný ale aj tlačený – výhodou je nižšia obstarávacia cena, čo ocenia zbory, ktoré objednávajú väčšie množstvo stúh, ktoré darujú partnerom či spriateleným zborom,“ vysvetľuje Tereza Kučerová, výrobná manažérka Alerionu.

Rituál pripevňovania pamätných stúhDekorácia zástavy pamätnou stuhou je slávnostným aktom, upomienkou i poďakovaním sponzorom. SDH Strání tento rok oslávilo 125 rokov od založenia zboru a tento akt zaradilo do priebehu osláv.

Rituál zatĺkanie klincov do žrde zástavy

V minulosti išlo o jeden z najdôležitejších rituálov. Klince neboli len čírymi „fyzickými kotvami“ upevňujúcimi látku práporu na drevo žrde ale taktiež symbolom jednoty, sily, chrabrosti a obetavosti.  Spoločne s ich zatĺkaním by mali byť volané heslá oslavujúce charakteristické vlastnosti zboru,“ vysvetľuje heraldik a vexilológ spoločnosti Alerion PhDr. Zdeněk Kubík.nPokračujte v tejto tradícii. Aj vy môžete úkon symbolicky vykonať, stačí poklepať kladivkom na žrď, ktorá ponesie zástavu po celý jej život. Na klincoch môžu byť taktiež uverejnené texty s menami darcov a sponzorov a ich adresou. Dĺžka nápisu je obmedzená počtom 40 znakov. Voliť môžete variant s klincom pre reálne vloženie (zatlčenie) do žrde (vhodné je do žrde predvŕtať otvor) alebo variant pre nalepenie na žrď.

Rituál zatĺkanie klincov do žrde zástavy
Na klincoch môžu byť vyryté mená ľudí a firiem, ktorí sa na výrobe zástavy podieľajú a umožnili tak jej vznik. Spomienku na nich ponesie zástava ako hrdé svedectvo.

Parádny sprievod mestom či obcou

V programu akcie by nemal chýbať slávnostný sprievod, je to jedinečná príležitosť predviesť všetkým občanom v plnej paráde nový hasičský klenot. Súčasťou takéhoto sprievodu by malo byť zastavenie pri významných budovách a miestach, ktoré hrajú v obci či v meste dôležitú rolu. Môže ísť o pomník padlých vojakov alebo iné pietne miesto. Tu sa ako prejav úcty pokladá na pamiatku kytica alebo veniec. Keď sprievod sprevádza kapela, má cela akcia slávnostnejší ráz. V čele sprievodu by mal ísť vlajkonosič s doprovodom – strážou a veliteľom. Každý vlajkonosič pritom ocení kvalitné príslušenstvo, ktoré navyše vyzdvihne dôstojným spôsobom celú túto slávu. Môže sa skladať z koženého pásu (pásnice) pre vlajkonosiča, kožených rukavíc a už spomínanej drevenej žrde s hlavicou a podstavcom. Pokiaľ plánujete so svojim práporom cestovať, zaobstarajte si taktiež do výbavy i odolný prepravný vakpláštenku na prápor.

Parádny sprievod mestom či obcouPrejav úcty padlým hrdinom pri pomníku ako súčasť slávnostného sprievodu. Tichá pieta pripomína ich hrdinstvo a obetu životov, ktoré položili pre blaho nasledujúcich generácii.

Odovzdávanie vyznamenaní alebo pamätných medailí

Tento akt prebieha obvykle po skončení celého sprievodu a bohoslužby. Ocenení sú členovia zboru, návštevy alebo jubilanti a odovzdávanie je sprevádzané slávnostným zhromaždením. Hasiči sa väčšinou presunú k zbrojnici, na ihrisko alebo na iné vhodné miesto, kde je pripravené občerstvenie. A následne môže začať oslava!

Odovzdávanie vyznamenaní alebo pamätných medailí
Ukážka pamätných medailí, ktoré odovzdával DHZ Bratislava-Dúbravka svojim členom.

Nezabudnite na starostlivú dokumentáciu celej akcie skrz fotografie, videozáznamu alebo slávnostného zápisu do kroniky. Tieto dokumenty a súbory môžete následne uložiť na USB kľúč do hlavice žrdi s tajnou schránkou ako svedectvo a odkaz ďalším generáciám.

Výroba hlavice s posolstvom
Hlavice s posolstvom, v ktorej je uložená správa pre ďalšie generácie na ručne vyrobenom papieri alebo i s USB flash diskom s fotografiami, kronikou atď..

Navštívte naše stránky, kde v zostavenej kolekcii symbolov pre hasičov nájdete všetko, čo pre takúto slávnostnú akciu budete potrebovať. Ak práve chystáte podobnú akciu, neváhajte sa na nás obrátiť s akýmikoľvek otázkami na e-mail info@alerion.cz alebo na telefónne číslo +421 910 499 939.

ALERION. Pre krásu okamžiku, pre ďalšie storočie.

Benefity Alerionu

  • Remeselná práca
  • Kvalitné materiály
  • Dlhoročná skúsenosť
  • Najdlhšia záruka
  • Odborná garancia
  • Starostlivosť o zákazníka