Znak a vlajka pro obec Třebnouševes

Návrh znaku pro obec TřebnouševesNávrh vlajky por obec Třebnouševes

 

 

 

 

Příklad jednoduché, ale velmi výrazné kompozice z erbů někdejší vrchnosti.

Znak obce
Blason znaku: V červeném štítě černý klín, v něm zlatý kruh.    
Při tvorbě návrhů komunálních symbolů obce Třebnouševes, využil heraldik erbů dvou zdejších rodů - Otmarů z Holohlav, zakladatelů místní tvrze a Zilvarů (či Silvarů) z Pilníkova (či Silberštejna), zřejmě posledních majitelů sídlících v obci.
Základem obecního znaku je červený štít s černým klínem (tj. hrotem dolů). Právě černý, ale šikmý klín v červeném poli, je erbovním znamením Zilvarů (Silvarů) z Pilníkova (Silberštejna).
Pro odlišení není užito šikmého, ale (klasického) svislého klínu, který zároveň svými třemi stranami a vrcholy evokuje jednak obec Třebnouševes a přidružené části Ostrov a Vinice, ale také zde stojící hodnotnou barokní skulpturu Nejsvětější Trojice.
Do černého klínu vložený zlatý kruh evokuje prsten (či náramek) držený krkavcem (či havranem) v erbu zmíněných Otmarů z Holohlav. Zlatý kruh je pak symbolem samotné obce (viz např. kartografická značka na mapě), její pospolitosti, jednoty a pevného trvání.

Vlajka obce
Vexilologický popis vlajky: Červený list s černým žerďovým klínem. V klínu žluté mezikruží široké dvacetinu délky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
U takto výrazného znaku je logické, že i návrh obecní vlajky opakuje všechny tinktury i figury, které byly ve znaku užity, jejich vexilologicky vhodným (vodorovným) převedením do listu vlajky. Poloha klínu ze znaku je tak v případě vlajky tzv. žerďová (tj. vodorovná), obdobně je tomu u modrého žerďového klínu státní vlajky ČR, který ale svým vrcholem sahá do poloviny délky listu, ne až na vlající okraj, jako v případě Třebnouševsi.

 

Benefity Alerionu

  • Remeselná práca
  • Kvalitné materiály
  • Dlhoročná skúsenosť
  • Najdlhšia záruka
  • Odborná garancia
  • Starostlivosť o zákazníka