Příběh praporu OSH Praha západ

Tradičním symbolem slavnostního oboustranně vyšívaného hasičského praporu u jednotlivých OSH bývá znak okresního města. Podobně jako jsme se s tím už setkali u okresu Brno – venkov, tak i okres Praha – západ, však žádné okresní město nemá.
Příběh praporu OSH Praha západ

Touha po vlastním praporu byla ale daleko větší, než překážka, která se při vzniku tohoto symbolu objevila. Členové OSH tak vzali do rukou vlastní kreativitu a přišli s originálním řešením, jak vyjádřit symbolikou na praporu sounáležitost ke svému okresu.

Přední strana, tohoto nádherného praporu (avers), pojímá jako ústřední motiv zdobný oficiální zlatě vyšívaný znak SH ČMS a tradiční okrasné prvky, jako jsou rohové lipové motivy a obvodové linky doplněné národní trikolorou.

Při návrhu zadní strany praporu (revers) vycházeli hasiči ze symboliky Středočeského kraje. Jedná se o zlatě vyšité kontury okresu Praha – západ se třemi stříbrnými křivkami, které představují 3 řeky – Vltavu, Sázavu a Berounku, jenž okresem Praha – západ protékají. Symbol tří řek je současně i promítnut do znamení Středočeského kraje, kterému žehná postava, tradičního hasičského patrona, sv. Floriánek.

Výsledek vzájemné spolupráce je v skutku krásný a originální, co říkáte?

Benefity Alerionu

  • Remeselná práca
  • Kvalitné materiály
  • Dlhoročná skúsenosť
  • Najdlhšia záruka
  • Odborná garancia
  • Starostlivosť o zákazníka