Osobný občiansky heraldický znak pána Stanislava Kasla

Osobní občanský heraldický znak pana Stanislava Kasla

Blason osobného znaku: 
Delený štít, v hornom zelenom poli tri vyrastajúce odklonené obilné klasy, v dolnom červenom kvadrovom poli parožie, všetko zlaté. Kolčia prilba so zeleno-zlato-červenou točenicou, zeleno-zlatými a červeno-zlatými prikrývadlami. Klenotom sú zlaté rohy.

Pri ďalšej ukážke znaku bola vybraná zelená a červená farba, pretože patrí k obľúbeným farbám nositeľa znaku. Tvorí dve polia štítu a logicky sú obsiahnuté v točenici a prikrývadlách prilby. Zelená je pritom symbolom aktívne vykonávaného poľovníctva a preto heraldik zvolil všeobecnú figúru parožia v dolnom poli štítu a klenot rohov na prilbe. Figúra obilných klasov zasa symbolizuje poľnohospodársky pôvod rodiny. Červené kvadrátové pole evokuje stenu a odkazuje tak na vybudovanú rodinnú stavebnú firmu.

Benefity Alerionu

  • Remeselná práca
  • Kvalitné materiály
  • Dlhoročná skúsenosť
  • Najdlhšia záruka
  • Odborná garancia
  • Starostlivosť o zákazníka