Štátne znaky

Obrázek skupiny: 
Štátne znaky

Štátne znaky

Veľký štátny znak patrí medzi tri najvýznamnejšie štátne symboly Českej republiky. Už od 12. storočia je symbolom štátnej moci, jej autority i národnej hrdosti. Jeho podoba predstavuje spojenie troch historických štátnych území – Čiech, Moravy a Sliezska v jeden celok. Štátny znak reprezentuje český štát nielen pri medzinárodných stretnutiach a udalostiach, ale slúži aj k označeniu budov štátnej správy, kde symbolizuje tzv. prenesenú štátnu pôsobnosť. 

Benefity Alerionu

  • Remeselná práca
  • Kvalitné materiály
  • Dlhoročná skúsenosť
  • Najdlhšia záruka
  • Odborná garancia
  • Starostlivosť o zákazníka