Príbeh úspechu

Keď v roku 2000 zakladal Tomáš Pokorný v Bystřici nad Pernštejnem firmu Alerion, neraz si pritom spomenul na svojich predkov. Dedko Ladislav bol obuvník a šil ručne topánky, dedko Jaroslav zasvätil svoj život tesárstvu a dokázal o ňom pútavo hodiny rozprávať, pradedko zasa vyrábal originálne ručne vyrezávané hračky v malej východočeskej obci preslávenej udržiavaním ľudových remeselných tradícií dodnes. Tomáš Pokorný dúfal, že po nich zdedil nielen zručnosť, ale aj podnikateľské gény a že sa mu vo výrobe aj obchode bude dariť. Dnes si môžeme dovoliť potvrdiť, že vtedajšie prianie sa zmenilo v skutočnosť. Firma pomenovaná po bájnej heraldickej figúre dnes zamestnáva cez 30 odborníkov, medzi nimi umelecké vyšívačky, šablonárky, krajčírky, reštaurátorov, rezbárov, smaltérov, medailárov, tlačiarov, grafikov a heraldikov. Spoločnosť Alerion má dielne na niekoľkých miestach na Morave aj v Čechách, sídlo firmy zostáva v Brne.

Povedzte nám svoj príbeh o tom, ako vlajky začali písať váš životný príbeh.

Mgr. Tomáš Pokorný, zakladateľ a jednateľ spoločnostiS nadľahčením môžem povedať, že sa tak stalo už v ranom detstve, keď sme sa s kamarátmi radi hrávali na vojakov a okrem mečov sme si vyrobili tiež vlajku zo starého prestieradla, na ktorú sme nakreslili leva. Na gymnáziu bol mojím obľúbeným predmetom dejepis a história. Potom som sa však rozhodol pre štúdium práv, ale záľuba sa mi vrátila v podobe heraldiky (náuka o znakoch a erboch, jedna z tzv. pomocných vied historických). V tej dobe mohli české obce a mestá používať svoje symboly – znak a vlajku, čo bolo významné oprávnenie dané zákonom o obciach. Nevedeli však, ako majú ich symboly vyzerať, ako si ich navrhnúť, čo pre ich pridelenie spraviť. S ohľadom na naše vedomosti a skúsenosti sme so spolužiakmi z gymnázia (ktorí medzitým tiež študovali históriu na vysokej škole) opäť stretli a začali pracovať a navrhovať znaky a vlajky pre prvých záujemcov z rád starostov. Je pravdou, že za 18 rokov sme sa poriadne rozrástli a rozšírili ako ponuku služieb v oblasti navrhovania heraldických symbolov, tak aj portfólio produktov, čo sa vlastnej výroby týka. Náš dnešný katalóg s cenníkom má viac než 150 strán a všetko sa týka vlajok, práporov, znakov, erbov, odznakov, stožiarov, medailí, mincí a súvisiacich produktov.

Benefity Alerionu

  • Remeselná práca
  • Kvalitné materiály
  • Dlhoročná skúsenosť
  • Najdlhšia záruka
  • Odborná garancia
  • Starostlivosť o zákazníka