Reštaurovanie a repliky zástav

Reštaurovanie a repliky zástav

Náležitá profesionálna starostlivosť môže práporu navrátiť nielen jeho pôvodné farby a lesk, ale tiež predĺžiť jeho životnosť. V závislosti na opotrebení materiálu vyberieme najvhodnejší postup. 

Záleží predovšetkým na stupni poškodenia výšivky, degradácii vnútorných výstuží alebo na stupni mechanického poškodenia. Spôsobov, ako rokmi „zmorený“ prápor zachrániť, je pritom niekoľko.  

Základná konzervácia

Ide v podstate o najjemnejšie mechanické čistenie, kedy reštaurátorka zástavu najprv čistí od drobných prachových častíc odsatím a štetčekom. Podľa rozsahu poškodenia ďalej zvolí čistenie na suchej báze alebo deionizovanou vodou a vatovými tampónmi. Po tomto zásahu je prápor pripravený na svoj ďalší spoločenský život.

Konzervácia s drobnými reštaurátorskými zásahmi

V prípade, že je na zástave na niekoľkých miestach porušená výšivka, uvoľnené nite alebo ľahko potrhaná látka, je potreba už väčších zásahov reštaurátora. Hlavným cieľom je opraviť všetky trhlinky a predovšetkým zamedziť ďalšiemu poškodzovaniu práporu.

Reštaurovanie zástavy

Silne poškodený prápor prechádza našimi reštaurátorskými prácami v plnom rozsahu. Doba trvania reštaurovania práporu je vždy individuálna podľa stupňa poškodenia práporu. Výsledkom je súhrnná reštaurátorská správa s foto dokumentáciou, kde sú popísané prevedené zásahy. Súčasťou tejto správy sú i doporučenia týkajúce sa pravidel uchovávania, vystavenia a manipulácie s práporom.

Výroba vernej repliky práporu

K výrobe vernej repliky zástavy dochádza vo chvíli, kedy už pôvodný zástava nie je možné kvôli opotrebeniu používať alebo je po konzervácii doporučený k uloženiu či vystaveniu. Výroba novej repliky obvykle zaberie 2 – 3 mesiace intenzívnej práce. Potrebný čas ovplyvňuje predovšetkým zložitosť pôvodnej výšivky, dostupnosť pôvodných fotografií práporu či dokumentácia (niekedy je dochovaný pôvodný grafický návrh práporu), ale aj stav, v ktorom sa starý prápor nachádza. Najdôležitejšie je pri výrobe repliky práporu dokonalé prekreslenie motívov z historického práporu, aby nová replika vyzerala ako pôvodný prápor v dobe svojho vzniku.

Historická zástava ako podstatný predpoklad a inšpirácia pre nový návrh zástavy

Vedenie zboru, spolku či združenia sa môže rozhodnúť pre použitie vybraných nosných a zaujímavých prvkov, motívov alebo iba detailov z pôvodného historického práporu. Odborníci z firmy Alerion pomôžu navrhnúť a vytvoriť podobu repliky tak, aby reflektovala minulosť zboru, súčasnosť aj jeho ďalšie smerovanie, s rešpektom k histórii, tradíciám a miestnym reáliám, všetko v heraldickej správnosti. 

Benefity Alerionu

  • Remeselná práca
  • Kvalitné materiály
  • Dlhoročná skúsenosť
  • Najdlhšia záruka
  • Odborná garancia
  • Starostlivosť o zákazníka