Návrhy firemnej symboliky

Návrhy firemnej symboliky

Logo firmy je vizitkou, ako aj vizuálnou prezentáciou, vďaka ktorej je každá firma jedinečná a ľahko identifikovateľná. Pomocou značky sa firma približuje svojim zákazníkom a buduje si s nimi vzťah. Mnohokrát by si ale logo, posolstvo a celková myšlienka firmy zaslúžili previesť do vznešenejšej a hmatateľnejšej podoby. 

Význam firemnej vyšívanej vlajky
Pribúda firiem, ktoré si uvedomili, že chcú vyjadriť svoju úctu k predkom, ktorí firmu vybudovali alebo firmy nové, ktoré chcú zanechať hodnoty a myšlienky, ktoré sa stanú posolstvom pre ich nasledovníkov. Firemná vyšívaná vlajka či znak sa tak stáva firemnou insigniou, ktorá vhodne dopĺňa interiér (zasadaciu miestnosť, showroom, kanceláriu riaditeľa) sídla firmy a je doslovným zhmotnením ideí spoločnosti.  

Ako ale taký symbol vzniká?

Náš skúsený heraldik sa ujme zástupcov vašej firmy a spolu s nimi hľadá najvhodnejšiu symboliku a zdelenie, ktoré by bolo príznačné na vlajku či znak umiestniť. Nemusí sa vždy jednať iba o logo. Mnohokrát si firmy prajú zdôrazniť nejakú dôležitú časť svojej histórie, alebo v prípade rodinnej firmy nejaký osobný odkaz, či príslušnosť k zemi, v ktorej bola firma založená. To všetko sa potom snažíme previesť do heraldického či vexilologického jazyka a vkusne preniesť na samotné symboly.

Podobne, ako napríklad na práporoch hasičských, je odlišná predná a zadná strana. Na prednej strane je umiestnené najčastejšie logo firmy, symbolické vyjadrenie oboru podnikania, slogan, nadpis, heslo či motto, na zadnej strane potom môže byť svätec či patrón profesie, v ktorej firma pôsobí, ďalej mapa územia, kde firma sídli a ďalšie množstvo možností grafických štylizácií. Využiť sa dajú tiež letopočty a významné medzníky firmy. Znak sa dá vyhotoviť v dvoch prevedeniach – malom či veľkom. Samotný vznik vlajky potom zaberie čas mnohokrát až niekoľkých mesiacov. Umelecko-remeselná ručná výroba je práca nielen veľmi precízna, ale aj zdĺhavá.

Ukážka prepojenia osobného znaku s firemnou symbolikou

Benefity Alerionu

  • Remeselná práca
  • Kvalitné materiály
  • Dlhoročná skúsenosť
  • Najdlhšia záruka
  • Odborná garancia
  • Starostlivosť o zákazníka