Návrhy občianskych a rodinných znakov

Návrhy občianskych a rodinných znakov

Osobný znak je vhodným darčekom k životnému jubileu, rovnako tak vytvorením rodinného znaku môže začať pekná rodová tradícia spojená s predávaním hodnôt, myšlienok a pomyselného rodinného žezla. Osobné znaky navrhujeme podľa zásad občianskej heraldiky. Spracujeme pre vás osobný či rodinný znak či rodový erb na zákazku.

Patríme k popredným českým heraldickým spoločnostiam, pričom výroba občianskeho znaku či šľachtického erbu je u nás kompletnou službou, ktorá zahŕňa ako vstupnú informačno-historickú rešerš, tak aj následný vizuálny návrh až po vyhotovenie finálnej podoby ktorá vám bude odovzdaná. Prvým krokom pre získanie úplne nového občianskeho znaku je vyplnenie dotazníku, následne prebieha konzultácia s našim obchodným zástupcom a heraldikom. 

Čo všetko býva v znaku vyobrazené? 

Vhodný symbol (figúru či figúry) nie je jednoduché vymyslieť a navrhnúť. Mal by spĺňať prísne heraldické pravidlá, osobný a historický kontext, rodinnú tradíciu, profesiu, hodnoty, osobné predstavy a priania nositeľa. Pri výrobe znakov sú tieto atributy důležité a ich spracovanie do vizuálnej podoby by malo byť prenesené do jednoduchej heraldickej symbolickej formy. S pomocou nášho popredného heraldika pre vás dokážeme zaistiť návrh aj výrobu erbov na vysokej úrovni. Takto vzniknuté osobné insignie vás budú výstižne zastupovať a zachytia vašu jedinečnosť. 

Podstata rodinného znaku

Osobný či rodinný znak vychádza historicky zo skladby znaku šľachtického a mešťanského, tvorí ho vlastný štít, prilba, prikrývadlá, točenice, klenoty, výnimočne aj heslo. Znak by mal byť výrazovo jednoduchý a štít bez členenia do niekoľkých polí (tj. štvorcovanie). Prvým krokom pre získanie nového občianskeho znaku je vyplnenie dotazníka, potom prebieha konzultácia s našim obchodným zástopcom a heraldikom. 

Kde všade sa dá znak použiť?

Aj v dnešnej dobe nájdeme pre osobný znak mnoho uplatnení, je zároveň veľmi osobnou a originálnou výpoveďou a o jeho majiteľovi čosi napovie. Môžete ho použiť na vizitkách, pozvánkach, v elektronickom podpise e-mailu, na hlavičkovom papieri alebo na farebnej či slepotlačovej pečati pod vlastnoručným podpisom na najrôznejších listinách, vrátane pečatidla. Rovnako tak si môžete svoj osobný znak nechať previesť do hmatateľnej podoby vo forme slávnostného ručne vyšívaného znaku či koruhvi, prápor potom môže napr. opakovať samotný štít jeho tzv. rozpustením do listu. Ďalšiu formu potom predstavuje jeho podoba smaltovaná, vyrezávané alebo odlievaná. 

Doplňujúce služby k výrobe osobného znaku

Okrem vlastnej výroby autorského originálu erbu ponúkame tiež prevod licencie na používanie znaku v zmysle autorského zákona, vypracovanie odborného heraldického popisu znaku (tzv. blasonu) a dôvodovej správy, ktorá zahŕňa – historický náhľad, zdôvodnenie podoby, popis symboliky a jej významu. Váš osobný či rodinný znak zaregistrujeme do registra osobných a rodinných znakov a s vašim súhlasom ho budeme verejne publikovať. Registráciu vášho znaku môžeme vykonať tiež v ďalších uznávaných registroch, ako je napríklad Česká genealogická a heraldická spoločnosť v Prahe.

Ukážky osobních (občianskych) znakov vyhotovených v našej spoločnosti

Heraldické pravidlá pri tvorbe osobného znaku

V Českej republike nie je vytváranie a používanie tzv. občianskych osobných heraldických znakov právne ošetrené, ako napríklad vo Veľkej Británii alebo na Slovensku, ani nemá takú tradíciu, ako napríklad v republikánskom Švajčiarsku, ale vychádza z historicky všeobecne platných heraldických zásad a zvyklostí, bežných v mešťanskom prostredí od doby raného novoveku. Občiansku osobnú heraldiku tiež nie je možné stotožňovať s dobovou šľachtickou (rodovou) heraldikou a preto tiež dôsledne používáme označenie úplný „osobný občiansky znak“ namiesto „šľachtický rodový erb“.  Slovo erb pochádza z nemeckého „der Erbe = dedič, dedičstvo“. Základom každého heraldického znaku je vždy štít, ktorý môže byť používaný aj samostatne, napríklad ženami, ktoré zbroj bežne nenosili, viď tiež komunálne znaky, kde je podmienkou. Tzv. úplný znak, vyjadrujúci fyzickú osobu nositeľa, ale tvorí štít, prilba s točenicou, prikrývadlom a klenotom. Pre občanov platí striktná zásada používať iba tzv. kolčiu prilbu, pôvodom z 15. storočia, s točenicou alebo aj bez nej, nikdy nie s korunou šľachtických turnajských prilieb! Štít znaku rozhodne nesmie byť zložitý, teda napr. štvorcový a podobne. Nie sú prípustné žiadne tzv. honosné kusy a trofeje okolo štítu, preferuje sa jednoduchosť a výraznosť celej kompozície znaku.
Podľa požiadaviek a charakteristiky užívateľa osobného občianskeho znaku je zvolené príslušné štítové znamenie (figúra či figúry, ktoré delíme na tzv. heroldské, teda geometrické a všeobecné, tj. všeobecne známe) v daných heraldických tinktúrach. Tých je šest, dva kovy, zlato a striebro (zobrazované bežne žltou a bielou či šedou) a štyri farby (červená, modrá, zelená, čierna), výnimočne aj tzv. prirodzené farby (ako napr. hnedá farba kmeňa stromu, alebo telová, atď.). Pričom platí základné pravidlo, že kov sa kladie na farbu a farba na kov! Štít blasonujeme, tj. odborne popisujeme, stranovo vždy z pohľadu (pravej strany respektíve ruky) jeho nositeľa, nie pozorovateľa znaku. Zvislá alebo kolmá pozícia štítu súvisí s kresbou znaku z profilu alebo tvárou v tvár.  Sfarbenie kolčej prilby je dané prirodzenou šedomodrou oceľovou farbou so zlatým lemovaním, nitovaním a červeným vyložením. Látkové prikrývadlá nesú tinktury štítu tak, že farba (alebo farby) sú hore a kov (kovy) vždy jako podšívka. Tinktúry prikrývadiel môžu byť rovnaké vpravo aj vľavo, alebo rôzne kombinované. Pre točenicu platí, že obsahuje striedavo kov a farbu štítu. Môžeme sa držať britskej zásady, že v prvom viditeľnom závite točenice je kov, ale nie je to u nás podmienkou. Rovnako je možné vo výnimočných a zdôvodnených prípadoch, točenicu (látkový veniec) úplne vynechať a klenot spočíva priamo na temene prilby (s prikrývadlami) alebo ich nahradí iným vencom, vankúšom a pod. Klenotom na prilbe, respektíve točenicou často býva opakujúce sa identické výrazné znamenie zo štítu, alebo iná ďalšia vybraná všeobecná figúra. Prípadne niektorý z najstarších a najčastejších typov klenotov (tj. krídla, rohy, pštrosie či pávie perá), opäť v príslušných štítových tinktúrach, ktoré môžu byť naviac doplnené konkrétnou (adresne zvolenou) figúrou.

Benefity Alerionu

  • Remeselná práca
  • Kvalitné materiály
  • Dlhoročná skúsenosť
  • Najdlhšia záruka
  • Odborná garancia
  • Starostlivosť o zákazníka