Heraldická kancelária

Obrázek skupiny: 
Heraldická kancelária

Návrhy firemnej symboliky

Logo firmy je vizitkou, ako aj vizuálnou prezentáciou, vďaka ktorej je každá firma jedinečná a ľahko identifikovateľná. Pomocou značky sa firma približuje svojim zákazníkom a buduje si s nimi vzťah. Mnohokrát by si ale logo, posolstvo a celková myšlienka firmy zaslúžili previesť do vznešenejšej a hmatateľnejšej podoby. 

Návrhy občianskych a rodinných znakov

Osobný znak je vhodným darčekom k životnému jubileu, rovnako tak vytvorením rodinného znaku môže začať pekná rodová tradícia spojená s predávaním hodnôt, myšlienok a pomyselného rodinného žezla. Osobné znaky navrhujeme podľa zásad občianskej heraldiky. Spracujeme pre vás osobný či rodinný znak či rodový erb na zákazku.

Návrhy obecnej a mestskej heraldiky

Pre prípravu kvalitného návrhu znaku a obecnej vlajky je potrebné poznať a rešpektovať odborné heraldické a vexilologické pravidlá, ktoré určujú tvorbu, popis, symboliku a používanie znakov a erbov (heraldika), práporov a vlajok (vexilológia). Podoba obecných znakov a symbolov sa odvíja od histórie obce, záleží tiež na vašich miestnych tradíciách. V rámci procesu návrhu obecného či mestského znaku je samozrejme priestor i pre vaše pripomienky či historické poznatky.

Heraldická kancelária

Naša heraldická kancelária sa špecializuje na tvorbu autorských heraldických návrhov. Spolupracujeme s prednými heraldikmi a vexilológmi v Českej republike, a tak môžeme 100% garantovať súlad návrhov s platnými odbornými pravidlami a zákonmi. Či už k nám prichádzate z hasičského zboru, štátnej správy a samosprávy, z firmy, neziskovej organizácie či ako jednotlivec, naša heraldická kancelária vám dokáže ponúknuť profesionálne grafické a heraldické služby v priamej náväznosti na následnú realizáciu vašich symbolov. 

Benefity Alerionu

  • Remeselná práca
  • Kvalitné materiály
  • Dlhoročná skúsenosť
  • Najdlhšia záruka
  • Odborná garancia
  • Starostlivosť o zákazníka